Banner2021
02:12 +07 Thứ hai, 08/08/2022
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Ninh Bình thực hiện Kết luận 62 KL/TW: Đột phá trong công tác Hội

Thứ năm - 02/05/2019 08:21

(Cổng ĐT HND) - Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, các cấp Hội đã có nhiều bước đột phá trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động gắn với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, góp phần cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để công tác chỉ đạo, tham mưu, cụ thể hoá thực hiện kết luận của Trung ương và của tỉnh đạt hiệu quả, Đảng đoàn Hội ND tỉnh đã tập trung xây dựng các quy chế hoạt động của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, cơ chế hoạt động, các chương trình, kế hoạch công tác và lãnh đạo, chỉ đạo bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với cơ sở. 
 Theo đó, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 26; Chương trình hành động số 17 để chỉ đạo các cơ sở Hội thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị; đồng thời hướng dẫn các cấp Hội tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Kết luận 62 đến từng cán bộ cơ sở Hội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 Tỉnh Hội quán triệt việc thực hiện Kết luận 62 đối với những đối tượng có trách nhiệm trực tiếp thực hiện. Đồng thời, tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo và phân công cán bộ có trình độ, năng lực uy tín sang làm công tác Hội nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.
 Hội ND các cấp tích cực củng cố về tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, tập trung đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội; đẩy mạnh công tác đối thoại, kiểm tra, công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; chỉ đạo công tác sơ, tổng kết nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội ND và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
 Sau mười năm triển khai Kết luận 62, tỉnh Hội tập trung lãnh đạo việc đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, năm 2017, 2018 và đầu năm 2019 các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các chủ đề công tác năm của tỉnh ủy.
 Việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền được chú trọng như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội thi dưới hình thức sân khấu hoá, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên tập và xuất bản cuốn Bản tin ND Ninh Bình, nâng cấp trang thông tin điện tử Hội ND tỉnh thành trang thông tin điện tử tổng hợp, góp phần làm cho công tác tuyên truyền được kịp thời, đảm bảo.
 Công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân luôn được các cấp Hội thực hiện thường xuyên, cán bộ Hội thực hiện chế độ đi cơ sở hàng tháng, duy trì hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân. 
 Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Với vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào, các cấp Hội đã có nhiều biện pháp chỉ đạo như: Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao; tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề; xây dựng các mô hình trình diễn, tín chấp cho nông dân vay vốn, mua vật tư nông nghiệp... 
 Các hoạt động của Hội đã thu hút trên 100 nghìn hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm, trong đó có nhiều hộ đã đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng tỷ đồng/ năm. Các cấp Hội xây dựng 276 mô hình giảm nghèo bền vững, trực tiếp giúp đỡ 4.593 hộ nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo.
 Phát huy lợi thế du lịch, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển dịch và phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
 Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: Các cấp Hội vận động nông dân hiến đất, đóng góp công sức, tiền của, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, từ đó nâng cao thu nhập. 
 Trong những năm qua, tỉnh Hội đã làm tốt nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ 5 xã về đích nông thôn mới. Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, vai trò của tổ chức Hội các cấp và toàn thể hội viên, nông dân trong tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Đến hết năm 2018, có 90 xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 02 huyện Hoa Lư và huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  
 Công tác bảo vệ môi trường được các cấp Hội chú trọng bằng những việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vận động nông dân xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. 
 Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp Hội đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong vận động hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương. Toàn tỉnh đã xây dựng được 313 mô hình, nhiều mô hình đã có sức lan tỏa rộng khắp. 
 Mặt khác, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Công an tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân phòng, chống tội phạm, xây dựng tổ tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải ở thôn, xóm; nhận giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 30 người lầm lỡ hoàn lương, xây dựng 16 Câu lạc bộ “Nông dân phòng, chống tội phạm”; vận động hội viên nông dân đăng ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả của các Câu lạc bộ “ Nông dân phòng chống tội phạm” góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn. 
 Hội ND tỉnh đã ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về “Vận động hội viên nông dân vùng ven biển đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc”. 
 Có thể nói, nhờ sự chỉ đạo tích cực của các cấp Hội trong việc thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội trong tỉnh không ngừng được củng cố, tạo sự đồng thuận, ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
An Hải
(Theo hoinongdan.org.vn)
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 832

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 72430

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14167998