Banner2021
15:26 +07 Thứ sáu, 16/04/2021

Trang nhất » HỘI ND-NB » PHONG TRÀO NÔNG DÂN

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ năm - 20/10/2016 08:37

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch phù hợp và triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, đổi mới.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Gia Hưng, Gia Viễn

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi gà thả vườn tại xã Gia Hưng, Gia Viễn

     Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp Hội tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về xây dựng nông thôn mới, vai trò chủ thể của nông dân, trách nhiệm của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện "dồn điền đổi thửa", chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia đóng góp công sức, tiền của, đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Hội Nông dân tỉnh phát hành Bản tin Nông dân Ninh Bình, trong đó có chuyên mục xây dựng nông thôn mới; tăng cường các tin, bài viết trên Website Hội Nông dân tỉnh nhằm tuyên truyền về một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn chuyển giao KHKT... cho hội viên, nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn về xây dựng NTM với nhiều nội dung thiết thực giúp cán bộ Hội nâng cao kỹ năng, kiến thức tuyên truyền vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM và hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững nâng cao thu nhập. Chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hội thi "Tuyên truyền viên giỏi", "Nhà nông đua tài"... thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.
     Các phong trào thi đua do Hội phát động và tổ chức thực hiện như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đều hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm 2016, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức 813 buổi tập huấn KHKT cho 60.480 lượt hội viên, nông dân, góp phần tham gia các chương trình phát triển kinh tế nông thôn. Hội Nông dân tỉnh tổ chức khai giảng 03 lớp dạy nghề phi nông nghiệp đan cói và đan bèo bồng cho 75 hội viên nông dân xã Khánh Thiện, Khánh Hội, Khánh Lợi (huyện Yên Khánh) và 02 lớp dạy nghề nông nghiệp về nuôi phòng trị bệnh cho gà cho 70 hội viên nông dân tại xã Gia Hưng (Gia Viễn) và xã Sơn Hà (Nho Quan). Tín chấp, cung ứng 1.220 tấn phân bón chậm trả cho nông dân; tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại các hội trợ triển lãm. Tuyên truyền và vận động 100% hội viên nông dân ký cam kết "Nói không với thực phẩm bẩn". Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, VAC tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao và đang nhân ra diện rộng như mô hình nuôi cá nước ngọt thâm canh, trồng các loại cây ăn quả trái vụ, nuôi bò sinh sản, nuôi con đặc sản, nuôi lợn ngoại hướng nạc, nuôi vịt trời, trồng bưởi diễn v.v…
     Các cấp Hội tích cực xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp vốn cho nông dân phát triển sản xuất. Hiện nay, tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh trên 20 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất. Hội Nông dân các cấp đã tích cực phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT, tính đến ngày 31/8/2016 đã thành lập được 438 tổ liên kết vay vốn, với 7.921 thành viên, dư nợ cho vay là 942,822 tỷ đồng. Cho vay ủy thác qua Ngân hàng CSXH đến thời điểm 31/8/2016 thành lập được 799 tổ tiết kiệm vay vốn, cho 22.164 hộ vay, dư nợ 544,358 tỷ đồng. Hướng dẫn thành lập mới được 95 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 18 HTX và 77 Tổ hợp tác. Các cấp Hội tích cực phối hợp giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, nhằm giúp cho nông dân có vật tư đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất. Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo sâu sát, hướng về cơ sở và đề ra nhiều giải pháp để hướng dẫn người nghèo cách làm ăn. Phát động mỗi nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có trách nhiệm giúp đỡ từ 2 - 7 hộ nghèo về kinh nghiệm, giống, vốn, việc làm... đã vận động nông dân đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công để phát triển sản xuất.
     Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội Nông dân các cấp tập trung vận động hội viên, nông dân đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với vận động nông dân đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới, các cơ sở Hội, chi Hội đã cử thành viên tham gia vào Ban Giám sát cộng đồng, thực hiện theo Pháp lệnh 34 về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến trên 250.000 ngày công lao động, trên 112 tỷ đồng, 324,1 ha đất để xây dựng nông thôn mới.
     Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia khôi phục, giữ gìn các giá trị văn hóa như lễ hội, các hoạt động văn nghệ truyền thống tại địa phương, giao lưu thể dục thể thao; tham gia bảo vệ môi trường. Các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tới các cấp Hội Nông dân trong tỉnh; Triển khai quyết định số 81/2014/QĐ- TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 143 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho nông dân. Năm 2016, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức đối thoại, giải đáp các băn khoăn, thắc mắc về xây dựng nông thôn mới với nông dân tại các xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, xã Gia Phong huyện Gia Viễn. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tích cực tuyên truyền pháp luật cho nông dân, tham gia trợ giúp pháp lý, hòa giải tại cơ sở, giảm đáng kể tình trạng hội viên, nông dân tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp.
     Các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả “Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự hoàn thành chỉ tiêu giao quân các năm. Tích cực tham gia tổ, đội an ninh xung kích, dân quân tự vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Cán bộ, hội viên nông dân đã phấn khởi hưởng ứng và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.
      Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân. Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp xây dựng các dự án, mô hình tạo điều kiện để đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Kịp thời tổng kết, biểu dương, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp sức nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương. 
BBT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Bầu cử
hotline
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
Công Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 53

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 49


Hôm nayHôm nay : 5977

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 127424

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 10129785