10:48 EDT Thứ năm, 24/09/2020

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

Thứ hai - 30/09/2019 21:54

Căn cứ Hướng dẫn số 120-KH/HNDTW, ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các cấp tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019)

     1. Tuyên truyền về quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình nói riêng; phong trào nông dân trong 89 năm qua (Theo đề cương tuyên truyền đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân Ninh Bình - http://www.hoinongdanninhbinh.org.vn); qua đó nêu bật ý nghĩa lịch sử, sự đóng góp to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.
    2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025; những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
   3. Tiếp tục tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân của cả nước Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể để đưa Nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống; tuyên truyền 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh: (1) Nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; (2) Nghị quyết về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; (3) Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
   4. Thông tin, tuyên truyền kịp thời đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng giới thiệu các tập thể và cá nhân nông dân tiêu biểu trên các lĩnh vực, những mô hình có hiệu quả, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; những điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống Hội... cũng như trong việc hưởng ứng tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tuyên truyền những thành tựu, kết quả nổi bật trong thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do Hội phát động, kết quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống… Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 673 -QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; việc chỉ đạo tổ chức và kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Hội.
    5. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò làm chủ của mình trên các lĩnh vực, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 217,  số 218 của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân và dư luận xã hội để phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và báo cáo Ban Thường vụ Trung Hội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, tổng hợp, xây dựng các tài liệu tuyên truyền nội bộ và cung cấp các thông tin định hướng kịp thời, chính xác đến cán bộ, hội viên, nông dân nhằm ổn định tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội.
      Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương, đề nghị các huyện, thành Hội tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như:
     1. Phối hợp với các đơn vị thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương để xây dựng các tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình phản ánh về các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở địa phương; tuyên truyền, vinh danh những gương tập thể, cá nhân các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào nông dân và các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động; kết hợp với tuyên truyền về Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).
     2. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
     3. Biên soạn, phát hành tài liệu để tuyên truyền đến hội viên, nông dân thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội và các cuộc gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 14/10.
     4. Tăng cường tuyên truyền trên Báo Ninh Bình, Truyền hình NB, cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh và trung ương, bản tin Nông dân Ninh Bình…
     5. Tổ chức các cuộc gặp mặt truyền thống, thông tin về tình hình hoạt động của Hội, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tổ chức các việc làm tình nghĩa, quyên góp ủng hộ các gia đình có công với cách mạng, với tổ chức Hội, những gia đình Hội viên có hoàn cảnh khó khăn…
    6. Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… nhằm tạo không khí thi đua, phấn khởi trong cán bộ, hội viên; tổ chức các hoạt động giao lưu về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử. Tôn tạo, chỉnh trang các khu di tích lịch sử, truyền thống của Hội và tổ chức đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến thăm các khu di tích tại các địa phương.
    7. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nơi công cộng, trụ sở các cấp Hội, địa bàn dân cư...
     KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
    1. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!
    2. Cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
    3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024!
    4. Cán bộ, hội viên, nông dân Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam!
    5. Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!
    6. Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
    7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
    8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
    9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

     Tải Đề cương tuyên truyền tại đây!
BBT
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Văn bản chỉ đạo đại hội
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
Công Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 10541

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 346649

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8361535