Banner2021
09:36 +07 Thứ hai, 08/03/2021

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Ninh Bình hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu

Thứ hai - 25/12/2017 09:51

Được đánh giá là 1 trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua tỉnh Ninh Bình đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai xây dựng NTM một cách vững chắc, đạt nhiều thành tựu...

Ông Trần Văn Hà, PGĐ Sở NNPTNT, kiêm CVP Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình

Ông Trần Văn Hà, PGĐ Sở NNPTNT, kiêm CVP Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình

     Qua gần 7 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Ninh Bình. 

     Báo NNVN đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Hà, PGĐ Sở NN- PTNT kiêm Chánh văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình.
   Tính đến tháng 12/2017, đã có huyện Hoa Lư đạt chuẩn NTM và TP Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (02 đơn vị cấp huyện) và 80 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 67,3% số xã toàn tỉnh. Bình quân 15 tiêu chí/xã, tăng so với 11,5 tiêu chí của năm 2011; không còn xã dưới 8 tiêu chí. Theo ông, đây có thể coi là bước tiến dài của Ninh Bình trong năm 2017?
   
Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng có 7 huyện, TP và 119 xã tham gia xây dựng NTM (TP Ninh Bình không tham gia, các xã thuộc TP phấn đấu lên phường). Sau gần 7 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh đã đạt kết quả đáng khích lệ.
   Nổi bật là phong trào làm đường giao thông nông thôn được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, phá dỡ cổng, tường rào… mở rộng mặt đường đạt chuẩn theo tiêu chí NTM. Đến nay, tỉnh đã cấp trên 177 nghìn tấn xi măng cho 119 xã; xây dựng được gần 13 nghìn tuyến đường dài trên 1.400 km.
   Cùng với đó, công tác dồn điền đổi thửa được quan tâm để hình thành các vùng SX chuyên canh, thuận lợi cho nông dân canh tác, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào SX, từ đó nâng cao thu nhập. Đến nay, có 96 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa, với trên 33.500 ha, bình quân 1,9 thửa/hộ, giảm 3 thửa/hộ.
   Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đến nay có 1.490/1.674 thôn, phố có nhà văn hóa (chiếm 89%); 920/1.674 thôn, bản xóm có khu thể thao. Tỉnh tập trung rà soát và tiếp tục bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm làm nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân. 
   Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM của tỉnh gặp khó khăn và hạn chế gì, thưa ông? 
   
Ninh Bình là tỉnh Đồng bằng sông Hồng, nhưng lại có các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, xã miền núi. Vì vậy trong quá trình áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 nảy sinh số bất cập. Nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương chưa kịp thời, còn phải sửa đổi, bổ sung khiến lúng túng trong thực hiện.Còn một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và cơ chế chính sách trong triển khai thực hiện chương trình, dẫn đến việc huy động nội lực hạn chế. Chung quy lại các khó khăn, gồm nhận thức, nguồn lực, sự phối hợp và cách làm.
   Xuất phát điểm của đa số các xã thấp, điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn. Có sự chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng, các địa phương. Nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương xây dựng NTM còn thấp so với nhu cầu địa phương.
   Để xây dựng NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016- 2020, đòi hỏi chất lượng các tiêu chí cao hơn. Ông có thể khái quát những nhiệm vụ quan trọng mà Ninh Bình sẽ thực hiện trong thời gian tới? 
   
Mục tiêu năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã và huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí; tiếp tục tập trung nguồn lực và chỉ đạo 7 xã đăng ký kiểu mẫu (mỗi huyện 01 xã) đạt kết quả để tổng kết nhân diện rộng.
   Đối với các xã đã đạt chuẩn, trước hết cần tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Nâng cao chất lượng tiêu chí bao gồm nâng mức đạt của các chỉ tiêu và bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh mức độ hưởng thụ cao hơn về vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, cân đối nguồn lực đảm bảo (nguồn đấu giá quyền sử dụng đất).
   Cùng với đó, cần tập trung rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu SX nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, hướng đến tăng thu nhập bền vững cho người dân và xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, biến nông thôn Ninh Bình trở thành "miền quê đáng sống".
   Hoàn thiện hệ thống các công trình cùng các trang thiết bị phù hợp phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động thường xuyên.
   Tổ chức duy tu, bảo trì các công trình, đảm bảo nâng cao hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Song song với đó, các địa phương cũng cần tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng NTM ở những xã còn lại.
   Được biết, Ninh Bình cũng đã ban hành quy định tạm thời về tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (nâng cao) giai đoạn 2017-2020. Ông có thể cho biết một số tiêu chí cụ thể?
   
Để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn mới, trong khi chờ Trung ương ban hành bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu, Văn phòng điều phối tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành tạm thời bộ tiêu chí xã NTM mới kiểu mẫu (tại quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 16/7/2017). Tham mưu BCĐ, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, TP và các xã phải tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai ở địa phương mình.
   Có một số tiêu chí tiêu biểu như: Quy hoạch chung xây dựng xã phải đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường ở nông thôn.
   Tiêu chí giao thông có thêm nội dung về biển báo giao thông, cống rãnh thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Về phát triển SX, yêu cầu giá trị trên 1 ha canh tác phải tăng từ 15 triệu đồng/ha/năm… Trước mắt, trong năm 2017, tỉnh sẽ tập trung thực hiện mô hình trồng cây xanh lấy gỗ, bóng mát, tạo cảnh quan môi trường tại 7 xã theo hướng NTM kiểu mẫu.
   Tập trung chỉ đạo tổng vệ sinh ven đường (quốc lộ, tỉnh lộ, huyện, xã lộ...), thu gom rác sinh hoạt...; thường xuyên nạo vét kênh mương sạch sẽ theo hướng xã hội hóa và giao các tổ chức chính trị, xã hội vận động tuyên truyền cộng đồng cùng thực hiện, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp.
   Với phương châm “Lòng dân ủng hộ, Đảng bộ quyết tâm, phương châm cụ thể và cơ chế rõ ràng” thì tin rằng, Ninh Bình sẽ sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

 Xin cảm ơn ông!

Kết thúc giai đoạn 2011-2015, tỉnh vinh dự có huyện Yên Khánh được Thủ tướng tặng Cờ thi đua và 10 xã được nhận Bằng khen của Thủ tướng vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM".
PHAN CẢNH
Nguồn: NNVN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

hotline
Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn
Công Báo Ninh Bình
Báo Ninh Bình
UBND Ninh Bình

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 46


Hôm nayHôm nay : 3542

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77467

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9814941