HND tỉnh: Giải ngân 600 triệu đồng Quỹ HTND

Ngày 24/5/2019, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân - Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 600 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân nguồn tỉnh Hội tại phường Yên Bình (TP.Tam Điệp) và xã Yên Phong (Yên Mô).
Đ/c Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao vốn vay QHTND cho hộ hội viên nông dân.
  Số tiền trên được giải ngân cho 16 hộ hội viên, nông dân, mỗi hộ được vay từ 20 - 60 triệu đồng với phí vay 8,4%/năm trong thời gian 24 tháng dùng để thực hiện dự án “Nuôi cá nước ngọt thâm canh” đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo việc làm cho lao động và tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
  Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các hộ hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh./.
                                                                       Hoàng Hiệp