Hội Nông dân tỉnh tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Sáng 10/8/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị cho 56 cán bộ, hội viên nông dân 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Thái - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phạm Hữu Văn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
       Tại lớp tập huấn, các học viên được chia sẻ về nội dung, các bước sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản. Cùng với đó là vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể; mô hình Hợp tác xã kiểu mới... góp phần  thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản phát triển.
       Sau lớp tập huấn các học viên sẽ là các tuyên truyền viên tích cực phổ biến đến các hội viên, nông dân khác. Qua đó, đổi mới tư duy sản xuất, thay đổi cách nghĩ cách làm là tiền đề để nông dân có thể hội nhập với thời đại công nghệ 4.0./.
Lê Bích