Hội Nông dân tỉnh thăm, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020

Sáng ngày 06/02/2020, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm, tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 là con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nho Quan và Gia Viễn.
Đồng chí Đinh Hồng Thái - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Việt - Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng quà cho các con em hội viên nông dân tại xã Thạch Bình (Nho Quan)
  Tham gia đoàn tặng quà có đồng chí Đinh Hồng Thái - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Việt - Phó chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân, Ban Chỉ huy quân sự huyện Nho Quan và Gia Viễn.
  Tại huyện Nho Quan đoàn đã tặng 10 xuất quà cho các tân binh con hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào công giáo, dân tộc tại các xã Thạch Bình, Lạc Vân, Phú Sơn, Văn Phong. Tặng 07 xuất cho tân binh của xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn (xã theo QĐ 140-QĐ/TU do Hội Nông dân tỉnh phụ trách) trị giá mỗi xuất quà 500.000đ/01 xuất.
  Tại các nơi đến thăm Đ/c Đinh Hồng Thái, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chia sẻ động viên và mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong việc đóng góp công sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa của Hội Nông dân trong việc thực hiện nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2020.
Nguyễn Hằng