Truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới

Ngày 13/4/2020,Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành công văn số 1475 –CV/HNDTW về việc truyền thông hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (ngày 08/5) với chủ đề “Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chuẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai giống nòi”.
     Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các huyện, thành phố truyền thông hưởng ứng với các hoạt động sau:
    - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân về nguy cơ việc kết hôn cận huyết thống với bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) cũng như về tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, tầm soát, chuẩn đoán, điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
    - Thông tin chi tiết về bệnh tan máu bẩm sinh được đăng tải trên Website http://dangcongsan.vn/khoa-giao/13-dan-so-viet-nam-mang-gen-benh-thalassemia-canh-bao-hon-nhan-can-huyet-528085.html
     - Lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chi Hội; đăng tin, bài trên các phương tiệ thông tin của Hội.
     - Treo pano, áp phích, khẩu hiệu với nội dung “chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe dòng máu Việt”; “Cha mẹ hãy thực hiện tầm soát, chuẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai giống nòi”; “Không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống để bảo vệ giống nòi”.
BBT