HND tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh, huyện năm 2019

Ngày 26/4/2019 Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công các Hội cấp tỉnh, huyện cho cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình.
Đ/c Đinh Hồng Thái - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu bế giảng tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.
  Về dự lớp bế giảng có đồng chí Phạm Thị Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đinh Hồng Thái – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Hoàng Ngọc Chinh – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và 70 học viên là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố và chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn.
  Tại buổi bế giảng đồng chí Đinh Hồng Thái – Chủ tịch HND tỉnh đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên đã cố gắng bố trí sắp xếp thời gian công việc tham gia đầy đủ thành phần; lớp học được tổ chức đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.
  Cũng tại buổi bế giảng 70 đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội đã được trao giấy chứng nhận trong đó có 02 đồng chí đạt xuất sắc,12 đồng chí đạt loại giỏi và 56 đồng chí đạt loại khá.
 Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên tiếp thu những kiến thức đã học áp dụng vào công tác hội tại cơ quan, đơn vị và địa phương.   
 
                                   
                    Đ/c Hoàng Ngọc Chinh, Phó Chủ tịch HND tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên                   
Đinh Anh Dũng
                                                Giám đốc Trung tâm DN&HTND