Banner2021
01:18 +07 Thứ tư, 27/09/2023
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » TIN TỨC

Ninh Bình triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Thứ hai - 04/10/2021 10:02

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Nông sản đảm bảo chất lượng sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử

Nông sản đảm bảo chất lượng sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử

     Theo đó, Tỉnh Ninh Bình triển khai hỗ trợ đưa các hộ SXNN đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử: sàn postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; sàn voso.vn của Tổng công 2 ty cổ phần Bưu chính Viettel và các sàn giao dịch thương mại điện tử hợp pháp khác, để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường ra bên ngoài tỉnh; Thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp ổn định giá nông sản cho người dân, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian; thúc đẩy phát triển giao dịch thương mại điện tử, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch thương mại điện tử góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

        Để tổ chức triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông; các sàn thương mại điện tử; các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn, hội thảo, diễn đàn về kỹ năng số, thương mại điện tử; kỹ năng quản trị dữ liệu sản phẩm; hướng dẫn triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý quy trình, chuỗi sản xuất, hệ thống truy xuất nguồn gốc… cho các hộ SXNN đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh kịp thời thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Kế hoạch đến tất cả cá nhân, tổ chức có liên quan; tạo sự đồng thuận trong xã hội để hưởng ứng, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

       Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các sàn thương mại điện tử xây dựng quy trình chuẩn (quy trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói) để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử nhằm bảo đảm cho sản phẩm lưu thông đến tay người tiêu dùng có chất lượng tốt nhất:  Hỗ trợ đề xuất, lựa chọn các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu, tham gia bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ SXNN; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Ninh Bình, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung cụ thể:

     - Cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng; thời điểm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp;

     - Cung cấp danh sách các hộ SXNN cho các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ, hướng dẫn đưa sản phẩm lên giao dịch trên các sàn thương mại điện tử;

     - Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ việc tuyên truyền tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương trên các kênh thông tin đại chúng; phối hợp cung cấp thông tin, giá cả thị trường nông sản tại Ninh Bình.

     Đồng thời, giao Sở Công thương tiếp tục kết nối, rà soát thị trường, tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của nước nhập khẩu, các cam kết về thuế,… để tiếp tục thông tin đến doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh để nghiên cứu tham gia sàn thương mại điện tử phù hợp; Phối hợp tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản của địa phương trên các kênh thông tin đại chúng; Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu nông sản đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản thông qua mô hình “Thương mại điện tử xuyên biên giới”; Hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm, các thị trường tiêu thụ ở trong và ngoài nước đến hộ sản xuất nông nghiệp và người dân trong tỉnh. 

     UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đưa tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Kế hoạch trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất và phát hành các tin bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên đề chuyên sâu liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của từng huyện, thành phố trên hệ thống báo chí, phát thanh truyền hình và truyền thanh cơ sở.

     Mục tiêu của tỉnh: 70% số hộ SXNN được tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng tham gia hoạt động trên không gian mạng; mỗi năm tổ chức ít nhất 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các hộ SXNN trên địa bàn tỉnh; 60% số hộ SXNN được đào tạo, tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn thương mại điện tử;  50% số hộ SXNN có tài khoản bán hàng/gian hàng số trên sàn thương mại điện tử; 50% số hộ SXNN có tài khoản thanh toán điện tử; 40% số/loại sản phẩm được quảng bá, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử; 15% sản lượng nông sản tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử; 20% số sản phẩm nông nghiệp được gắn mác (mark) thương hiệu; 20% số hộ SXNN được gắn mác (mark) thương hiệu; 15% số sản phẩm nông sản và/hoặc hộ SXNN có công cụ truy xuất nguồn gốc trên sàn thương mại điện tử; Triển khai ứng dụng (apps) trên thiết bị di động và cung cấp ít nhất 05 hạng mục thông tin (số liệu, thông tin …) qua sàn/apps di động đến các hộ SXNN; 10% số hộ SXNN đặt mua hàng hoá, sản phẩm đầu vào, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; 10% số loại hàng hoá, sản phẩm đầu vào (phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ SXNN) có chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc ưu đãi khác đặc thù hơn cho hộ SXNN khi mua qua sàn thương mại điện tử so với mua bên ngoài thị trường; Có ít nhất 80% người dân; 100% các cơ quan, đơn vị và địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã được cung cấp thông tin, truyền thông, nắm bắt về Kế hoạch hỗ trợ hộ SXNN lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để hưởng ứng, tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử. 

     Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai Kế hoạch phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh; đáp ứng nhu cầu của các hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN); bảo đảm thiết thực và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn với các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp, các hộ SXNN và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

nguồn: An Na/ninhbinh.gov.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 499

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 307398

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19733174