Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII

Ngày 26/12, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 đồng chí.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng nay (27/12), tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Tiến Nam đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII. 

Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 18 đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Lương Quốc Đoàn

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

 2. Đồng chí Phạm Tiến Nam

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

 3. Đồng chí Đinh Khắc Đính

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

 4. Đồng chí Bùi Thị Thơm

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

5. Đồng chí Nguyễn Xuân Định

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

6. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 8.

 8. Đồng chí Vũ Quốc Huy

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 9.

 9. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 10.

 10. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 11.

11. Đồng chí Mai Bắc Mỹ

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 12.

12. Đồng chí Nguyễn Văn Phan

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 13.

 13. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 14.

14. Đồng chí Đinh Hồng Thái

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 15.

15. Đồng chí Lê Thị Minh Tâm

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 16.

16. Đồng chí Đa Cát Vinh

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 17.

17. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiên

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 18.

18. Đồng chí Vàng Thị Bình

Danh sách 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 19.
( Theo Báo Dân Việt)