HND huyện Gia Viễn: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2023

Sáng ngày 19/7/2023 tại Nhà Văn hóa huyện Gia Viễn, Hội Nông dân huyện Gia Viễn đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2023 cho 229 đồng chí là cán bộ cơ quan Hội Nông dân huyện, chủ tịch, chi hội trưởng chi hội trưởng hội nông dân 21 xã, thị trấn.
Quang cảnh hội nghị tập huấn.
Tham dự lớp tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên cấp huyện, Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn truyền đạt về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện Gia Viễn khóa XI; công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền, các chương trình cho vay tín dụng trên đại bàn huyện, chương trình xuất khẩu lao động cho con em cán bộ, hội viên nông dân... Đây là các nội dung cơ bản, có tính chất xuyên suốt các hoạt động của các cấp hội trong việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cấp trên trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Sau khi các vấn đề được triển khai, học viên lớp tập huấn tham gia thảo luận, trao đổi về việc áp dụng trong thực tế hoạt động của đơn vị mình, những băn khoăn, thắc mắc trong quá trình thực hiện.
Qua lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ hội ở cơ sở, nhất là các đồng chí chi hội trưởng được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên nông dân… Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động hội viên, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua do Hội phát động./.
                                         Đinh Thu Thủy
HND huyện Gia Viễn