HND tỉnh: Hỗ trợ dê giống an toàn cho hội viên nông dân “Hợp tác xã nông sản an toàn Tam Điệp”

Thực hiện dự án “Thúc đẩy mô hình Hợp tác xã nông sản an toàn gắn sản xuất với tiêu thụ dê núi theo chuỗi giá trị” của Hội Nông dân tỉnh năm 2018. Chiều ngày 18/10/2018, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hỗ trợ dê giống cho 09 thành viên “Hợp tác xã nông sản an toàn Tam Điệp” tại phường Bắc Sơn (T.P Tam Điệp).
Đ/c Nguyễn Minh Lộc - Phó chủ tịch HND tỉnh trao dê giống cho “Hợp tác xã nông sản an toàn Tam Điệp”
  Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thường trực Hội Nông dân thành phố Tam Điệp, lãnh đạo Ban Kinh tế - xã hội, HND tỉnh; đại diện Hội Nông dân phường Bắc Sơn.
Thay mặt Thường trực Hội Nông dân tỉnh đồng chí Nguyễn Minh Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã trao 38 con dê giống cho “Hợp tác xã nông sản an toàn Tam Điệp để phát triển nhân rộng mô hình nuôi dê an toàn trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các hội viên nông dân trong hợp tác xã đảm bảo quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê an toàn; phòng chống dịch bệnh tốt cho đàn dê để mang lại năng suất hiệu quả cao và nhân rộng mô hình hợp tác xã nuôi dê an toàn tại địa phương.
Đây là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân tỉnh nhằm giúp các hội viên nông dân hợp tác xã có điều kiện phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế gia đình.
Trương Ngọc Huấn