HỘI NGHỊ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG VỤ XUÂN NĂM 2024

Ngày 22/01/ 2024 tại Hội trường UBND phường Ninh Phong, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Đông xuân năm 2024 cho cán bộ, hội viên, nông dân phường Ninh Phong. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Ninh Bình; lãnh đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Ninh Bình; lãnh đạo UBND phường Ninh Phong và 70 cán bộ, hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Ninh Phong.
Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu đã được cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Ninh Bình tuyên truyền, phổ biến luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch chuột hại cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại một số cây trồng chủ lực để đảm bảo năng suất, chất lượng theo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 đề ra. 
Qua đó, giúp hội viên nông dân nhận biết được đặc điểm của một số sâu bệnh hại chính và biện pháp phòng trừ; Cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc bốn đúng, cách sử dụng các chế phẩm sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất Nông nghiệp sạch, Nông nghiệp hưu cơ; nắm bắt được một số thông tin về máy móc phục vụ trong sản xuất nông nghiệp nhằm giải phóng sức lao động, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; bảo đảm vệ sinh môi trường; tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn./.
 
                                                            Đinh Thị Nhàn,
Hội Nông dân TP. Ninh Bình