HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH TỔ CHỨC RA MẮT CHI HỘI, TỔ HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP

Ngày 21/5/2024, Hội Nông dân huyện tổ chức ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng táo theo hướng Vietgap” xã Khánh Thành, 02 Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Nuôi cá nước ngọt thâm canh” tại xã Khánh Tiên và Khánh An.
Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng táo theo hướng VietGap xã Khánh Thành ( Yên Khánh).
   Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp được hình thành trên cơ sở tự nguyện, các thành viên là các hộ nông dân sinh sống và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chi hội, Tổ hội được thành lập với mục đích tập hợp, gắn bó những hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Các thành viên hoạt động theo 5 nguyên tắc là “tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm”.
   Ngay sau lễ ra mắt Chi hội, Tổ hội nông dân nghề nghiệp đã được Ban Điều hành Quỹ Hỗ Trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân nguồn vốn tỉnh Hội ủy thác để thực hiện dự án trồng táo theo hướng Vietgap cho 10  hộ tham gia dự án với số tiền 500 triệu đồng, trong đó mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, thời hạn  36 tháng, phí tiền vay là 0,7% /tháng. 02 Tổ Hợp tác nuôi cá nước ngọt thâm canh xã Khánh Tiên, Khánh An  cho 15 thành viên tham gia, được vay vốn với số tiền 800 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh Hội, trong đó mỗi hộ được vay từ 50 - 100 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng, phí tiền vay 0,7%/tháng
   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đề nghị các hộ vay vốn tranh thủ tiếp thu tiến bộ KHKT mới trong sản xuất, chăn nuôi, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chủ động liên kết với các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các chuỗi cung ứng và tiêu thụ trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó cũng phải sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân, ủng hộ cho Quỹ HTND, đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội và lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho chi hội, tổ hội phát triển hiệu quả, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất và tạo việc làm, tăng thu nhập; Thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi và giảm nghèo bền vững” đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mớí nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
                                                                            
                                                                                        Phó chủ tịch
                                                                           Nguyễn Thị Kim Tuyến