Hội Nông dân gắn biển xây dựng mô hình trồng nấm an toàn

Thực hiện chương trình khuyến nông năm 2023, ngày 01/8/2023 tại hộ gia đình anh Nguyễn Đức Trọng ở xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư . Hội Nông dân tỉnh triển khai gắn biển mô hình và tổ chức trao vật tư hỗ trợ xây dựng Mô hình trồng nấm an toàn có tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm nấm. Dự hội nghị triển khai có đồng chí Đinh Hồng Thái, TUV, UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế xã hội - Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận huyện ủy Hoa Lư, Thường trực Hội Nông dân huyện Hoa Lư đại diện lãnh đạo đảng ủy, UBND xã, Thường trực Hội Nông dân xã Ninh Hòa huyện Hoa Lư.
Lãnh đạo HND tỉnh  trao vật tư hỗ trợ mô hình trồng nấm an toàn cho gia đình ông Nguyễn Đức Trọng xã Ninh Hòa (Hoa Lư).
Mô hình trồng nấm an toàn có tem truy xuất nguồn gốc được Hội Nông dân tỉnh đăng ký triển khai trong năm 2023 theo phương thức hỗ trợ 50 -50 (nhà nước hỗ trợ 50% và hộ dân thực hiện đối ứng 50%) tại hội nghị Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã tiến hành trao vật tư nguyện liệu để hộ đình anh Nguyễn Đức Trọng triển khai thực hiện mô hình cụ thể gồm 665 kg giống nấm sò, 15.000kg nguyên liệu làm nấm, 90kg túi PE. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh mục tiêu của Hội trong những năm qua là đồng hành cùng nông dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trong đó đặt yêu cầu sản xuất các sản phẩm sạch, đạt chất lượng an toàn thức phẩm là yêu cầu quan trọng nhất, từng bước xây dựng thượng hiệu cho các sản phẩm của nông dân cung cấp đến người tiêu dùng. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh mong muốn hộ gia đình tiếp tục đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tuân thủ quy định sản xuất an toàn xây dựng tem nhãn đăng ký sản phẩm, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho gia đình và lao động tại cơ sở. Việc gắn biển xây dựng mô hình trồng nấm an toàn là hoạt động thiết thực của Hội Nông dân tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra trong các ngày 13,14/8/2023.
                                                                                   Trung Kiên