Ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi bò lai sinh sản” tại xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh

Ngày 14/7/ 2023, tại gia đình ông Vũ Hồng Hà Chủ hộ chăn nuôi xóm Lẻ, Vân Bòng, Hội nông dân xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi bò lai sinh sản” và giải ngân Qũy hỗ trợ Nông dân nguồn tỉnh hội. Tới dự hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Chinh - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh; Thường trực huyện hội; Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân; Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Khánh Hải; Chi hội trưởng các chi hội có thành viên tham ra tổ hội và 15 thành viên tham gia Tổ hội.
Ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp Chăn nuôi bò lai sinh sản xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh
  Tại hội nghị sau khi nghe đại diện Thường trực Hội Nông dân xã Khánh Hải công bố quyết định thành lập tổ hội, các thành viên đã dân chủ thảo luận thông qua quy chế hoạt động của tổ Hội và bầu Ông Vũ Hồng Hà, làm Tổ trưởng, Bà Vũ Thị Nha làm tổ phó. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Chinh ; Phó Chủ tịch hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh và đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện; Cấp ủy, chính quyền xã Khánh Hải quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ để tổ hội luôn duy trì, phát triển tốt cả về chất và lượng.
 Sau khi ra mắt tổ hội nghề nghiệp. Hội nông dân tỉnh đã tiến hành giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn Qũy hộ trợ nông dân tỉnh Ninh Bình Ninh Bình cho 5 hộ vay để phát triển kinh tế. Phát biểu tại Hội nghị ông Vũ Hồng Hà đại diện tổ hội hứa sẽ đoàn kết thống nhất cùng các thành viên tổ chức hoạt động theo đúng quy chế, quy định của nhà nước, tổ chức hội và sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy chính quyền UBND xã để tổ hội luôn phát triển bền vững./
    Nguyễn Thị Kim Tuyến
Phó Chủ Tịch HND huyện Yên Khánh