Hội Nông dân tỉnh tổng kết “phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2022”, biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Ninh Bình lần thứ V

Chiều 4/10, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2022, Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Ninh Bình lần thứ V và kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022).
Các đại biểu dự hội nghị.
Tới dự có đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, UVBTV Tỉnh ủy -Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ , Chủ Tịch uỷ Ban MTTQ VN tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo TW Hội; đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, UVBTVTWHNDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chủ trì hội nghị, Thường trực HND tỉnh; Lãnh đạo một số Ban, Sở, ngành, Nguyên Thường trực, Nguyên UVBTV Hội Nông dân tỉnh đã nghỉ hưu, UVBCH Hội Nông dân tỉnh khóa VI, cán bộ chuyên trách Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành phố; lãnh đạo Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, Công ty cổ phần Bình Điền - Ninh Bình và 141 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Trong 5 năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”  tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Phong trào đã đạt được những kết quả to lớn, tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Phong trào đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội. 
Các cấp Hội đã bám sát tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi để bình xét đánh giá. Đến tháng 8/2022: Toàn tỉnh có: 138.384 hộ NDSX, KD giỏi các cấp Cấp cơ sở: 122.905 hộ Cấp huyện: 14.794 hộ ; Cấp tỉnh: 641 hộ ; Cấp Trung ương :44 hộ.  Có 568 hộ nông dân sản xuất kinh doanh  giỏi được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Từ năm 2017 đến 2022 có 6 Nông dân nhận danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp tổ chức tập huấn KHKT được 4.533 lớp cho 278.124 lượt nông dân tham gia. Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp tổ chức dạy nghề cho 28.252 lượt hội viên nông dân. Sau khi học nghề có trên 80% lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Qua 5 năm thực hiện phong trào, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai 11chương trình, dự án phát triển kinh tế theo Nghị quyết 37, Nghị quyết 39, Nghị quyết 113 của HĐND tỉnh với số tiền 5,05tỷ đồng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, được chính quyền ghi nhận và nông dân hưởng ứng.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân để hình thành mô hình kinh tế trang trại, xây dựng các mô hình cây trồng, con nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Tiếp tục thực hiện Đề án “ Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn”, các cấp Hội đã xây dựng được 473 mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, trong đó: Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 28 mô hình điển hình. Thành lập 24 “Cửa hàng nông sản an toàn”, gắn biển 15“Điểm bán hàng hạn chế túi nilon và đồ thải nhựa” gắn biển 02 “Điểm du lịch, dịch vụ thân thiện môi trường”. Tiếp tục duy trì và xây dựng mới 313 mô hình “Dân vận khéo”. Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với trung tâm Viễn thông Ninh Bình (VNPT) hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đăng ký tem nhãn truy xuất nguồn gốc và thương hiệu của sản phẩm. Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng được 53 mô hình, Hội Nông dân các cơ sở xây dựng được 352 mô hình.
Có thể nói, phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới về kinh tế của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, phù hợp lòng dân, đưa hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi gia đình, phát huy các nguồn lực để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức hội trong việc thu hút, tập hợp hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng.
Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhaulàm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2028". Trong đó phấn đấu, hàng năm có 70% hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và phấn đấu đến năm 2028 có 35% trở lên số hộ hội viên nông dân đạt chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp tỉnh đạt 3% trở lên; toàn tỉnh phấn đấugiảm 2% hội hội viên nghèo/năm…
Tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của giai cấp nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong những năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng và 141 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời khẳng định Hội Nông dân tỉnh, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã thực sự tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng chí nhấn mạn trong thời gian tới: Các cấp Hội trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân rộng và lan toả các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi. Phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, lan toả sâu rộng trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chủ động, trách nhiệm trong việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục duy trì, phát huy, phát triển mạnh hơn nữa thông qua các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, về kết nối, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản, thực hiện chuyển đổi số … giúp người nông dân vững tin hơn trong quá trình hội nhập và phát triển; Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 16 ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, nguyên tắc, điều lệ Hội và các hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Hội.

Đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
 
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Ninh Bình; Trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2022" . 

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.


Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen  của UBND tỉnh cho 10 tập thể.Đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen  của UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
Tại Hội nghị đã biểu dương và trao bằng khen của UBND tỉnh cho 141 nông dân điển hình tiêu biểu nhất trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi năm 2020-2022. Đây là những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng hữu cơ, chuyển đổi số, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng đất đai, lao động, thế mạnh của từng địa phương, từng gia đình, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

 

Đồng chí  Đỗ Việt Anh, UVBTV Tỉnh ủy -Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ , Chủ Tịch uỷ Ban MTTQ VN tỉnh và đồng chí đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.Đồng chí Bùi Mai Hoa - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo TW Hội Nông dân Việt Nam t
ặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.Đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, UVBTVTWHNDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Lộc,  Phó Chủ tịch Thường trực t
ặng hoa và bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình cho các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

 
Kết thúc Hội nghị đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, UVBTVTWHNDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028: Đợt 1: Từ tháng 10/2022 đến 31/12/2022, chủ đề: “Thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi”; Đợt 2: Từ 01/1/2023 đến 30/9/2023, chủ đề: “Công trình, phần việc chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp; Đợt 3: Từ 1/10/2023 đến 31/12/2023, chủ đề: “Hướng về Đại hội VIII - Hội Nông dân Việt Nam”.
Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy “Đoàn kết, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính”, của HND tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn”; Phấn đấu, mỗi Hội viên nông dân có một việc làm ý nghĩa, mỗi chi hội Nông dân có một phần việc cụ thể, mỗi cơ sở Hội có một công trình thiết thực góp phần phát triển kính tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; Phấn đấu mỗi hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp đỡ ít nhất 01 hộ nông dân thoát nghèo. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn”. Phấn đấu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn”, toàn tỉnh thành lập mới và duy trì hiệu quả 30 cửa hàng nông sản an toàn; Đảm bảo tiến độ: Đại hội Chi hội: quý 4/2022, Đại hội cấp cơ sở: Quý 1/2023, cấp huyện: Quý 2/2023, cấp tỉnh: Quý 3/2023./.
Nguyễn Hằng