Trước thềm Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với nông dân: ĐỐI THOẠI LÀ ĐỂ THẤU HIỂU LÒNG DÂN

Thực hiện quy định đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là dịp để cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các cơ chế, chính sách, những vấn đề còn bất cập, nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện từ cơ sở... Qua đó, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân.
Hội viên nông dân ý kiến tại hội nghị đối thoại.
Công tác chuẩn bị chi tiết cụ thể
Năm 2022 là năm đầu tiên diễn ra hội nghị đối thoại trực tiếp kết hợp với  trực tuyến giữa Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tại 8 điểm cầu huyện, thành phố, 141 xã, phường, thị trấn với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội”. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, từ đầu tháng 9/2022, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch đến các cấp hội để khảo sát, lấy ý kiến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp...Các ý kiến được nêu tại đối thoại, xoay quanh 4 nhóm nội dung chính, gồm:nhóm lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Kế hoạch; Nhóm các vấn đề khác.
Bởi vậy, cùng với sự chuẩn bị chu đáo cho hội nghị là sự mong chờ của tất cả các cán bộ, hội viên, nông dân trên toàn tỉnh. Nhiều hội viên nông dân đang hướng tới chương trình đối thoại với kỳ vọng sẽ được bày tỏ nguyện vọng của mình đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh tại cơ sở; đề xuất các giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân...Đây là cơ hội để nông dân nói lên tâm tư, nguyện vọng, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới... với người đứng đầu một cách trực tiếp nhất.
Cơ hội bày tỏ trực tiếp tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của hội viên nông dân
Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc HTX Yên Phúc, xã Ninh Phúc, TPNB bày tỏ: "Chương trình đối thoại được tổ chức là cơ hội để hội viên nông dân chia sẻ quan điểm, nguyện vọng đối với các cấp lãnh đạo. Chúng tôi mong rằng trên cơ sở đối thoại với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, tỉnh sẽ có các chính sách riêng và đưa ra giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn để các mô hình nông nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh tốt hơn”.
Bà Nguyễn Thị Hường Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Ninh huyện Yên Khánh vui mừng chia sẻ: “Chúng tôi rất kỳ vọng vào hội nghị đối thoại lần này vì tâm tư nguyện vọng của người dân sẽ được truyền tải trực tiếp tới lãnh đạo các vấn đề khó khăn vướng mắc tại cơ sở, từ đó có giải pháp định hướng tốt hơn.
Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đinh Hồng Thái, “Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022 là diễn đàn quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí của nông dân trong công cuộc xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Hội nghị đối thoại là dịp để hội viên nông dân, cán bộ các cấp hội, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, các tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp bày tỏ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng tới Chủ tịch UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với nông dân về hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội. Qua đó, để lãnh đạo tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua hội nghị đối thoại sẽ giúp hội viên nông dân yên tâm sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phát huy sự sáng tạo của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra”.
Có thể khẳng định, việc tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.
Hội nghị chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đối thoại trực tiếp với nông dân tại UBND tỉnh và trực tuyến đến 8 điểm cầu các huyện, thành phố và 141 điểm cầu xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh được tổ chức vào hồi 14h00 ngày 30/11/2022.
Nguyễn Hằng