Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị phản biện Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (Sửa đổi)

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Công văn số 1996 -CV/TU ngày 16/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2024, chiều 19/3/2024, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Thái - TUV, UVBTVTW Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch HND tỉnh; đồng chí Hoàng Ngọc Chinh PCT Hội Nông dân tỉnh. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đại biểu UBTWMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Hội Nông dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội Nông dân các huyện thành phố, cán bộ chuyên trách cấp tỉnh cùng trên 120 đồng chí cán bộ, hội viên nông dân cơ sở.
Quang cảnh hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Đinh Hồng Thái -TUV, UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 (thay thế Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11), bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực tiễn thực hiện Luật cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, cụ thể: Diện bao phủ BHXH theo quy định của pháp luật cũng như quy mô tham gia BHXH trên thực tế còn thấp; Quỹ hưu trí và tử tuất khó đảm bảo cân đối trong dài hạn; Quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu quá chặt chẽ dẫn đến số người đang tham gia rời bỏ hệ thống BHXH trước tuổi nghỉ hưu khá lớn; … Từ thực tế trên, việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội là rất cần thiết để bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội  (sửa đổi) được kết cấu gồm 10 chương và 136 điều. Dự thảo Luật đã bám sát 05 chính sách được Quốc hội thông qua, bao gồm: xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng BHXH; bổ sung nội dung quy định quản lý thu, đóng BHXH; đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.


Đồng chí Đinh Hồng Thái -TUV, UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
Thời gian qua các cấp Hội thường xuyên tổ chức các hội nghị phản biện và đã có nhiều ý kiến tham gia phản biện đối với nhiều dự thảo Luật, những ý kiến đó đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong hệ thống chính trị. Tại hội nghị đã có 12 ý kiến được các đại biểu trình bày trực tiếp trong đó tập trung vào nhiều nội dung như: Sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; nội dung bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; chế độ thai sản vào chính sách BHXH tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng... Hội nghị cũng được nghe ý kiến trao đổi giải đáp, tiếp thu của đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đồng chí đề nghị các cấp Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để 100% hội viên, nông dân tham gia BHYT, mỗi cơ sở hội có từ 10 hội viên tham gia BHXH tự nguyện đây là những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028 và cũng là chỉ tiêu theo Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị ban hành. Thời gian tới các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu tham gia góp ý và gửi về Hội Nông dân tỉnh tổng hợp chung gửi đến cơ quan tham mưu dự thảo Luật xem xét, tiếp thu để khi được ban hành Luật sẽ phát huy hiệu quả cao nhất.
 Trung Kiên