Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2024

Sáng ngày 13/3/2024, tại Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2024 cho các đồng chí là cán bộ chuyên trách Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UVBTV HND các huyện, thành phố (chuyên trách); Chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn. trên địa bàn tỉnh. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tiên trong chuỗi các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2024 cho hơn 500 học viên. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Đinh Hồng Thái – TUV, UVBTV Trung ương HND Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các ban, cán bộ Hội Nông dân tỉnh.
Quang cảnh lớp tập huấn
    Nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng thực hiện nghiệp vụ công tác Hội, đồng thời là dịp để học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay.Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe nội dung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Namđáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; triển khai Nghị định số 37/2023/NĐ- CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; Hướng dẫn thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức dịch vụ, điểm thu ủy quyền thu BHYT, BHXH tại cơ sở; Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn, HND cấp xã, cấp huyện trong phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội; Quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và Hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…
  Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đinh Hồng Thái  nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với HND các cấp trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết đại Hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Các cấp HND trong tỉnh cần phải làm tốt vai trò vận động, hướng dẫn bà con nông dân phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Nắm bắt tình hình tư tưởng nông dân, thị trường nông sản, phối hợp xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Phát huy vai trò nông dân là chủ thể là trung tâm trong phát triển nông nghệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới;xây dựng phát triển kinh tế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đột phá.
  Cũng tại hội nghị các học viên được thảo luận, góp ý vào chương trình hành động của BCH HND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội HND Việt Nam lần thứ VIII và một số vấn đề mới về Nghị định số 37/2023/NĐ- CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.
 
 
Nguyễn Hằng