Banner2021
13:37 +07 Thứ năm, 25/07/2024
Rss

Trang nhất » HỘI ND-NB » HOẠT ĐỘNG HỘI KHẮP NƠI

Hội Nông dân huyện Gia Viễn sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 và phản biện dự thảo luật BHXH sửa đổi

Thứ tư - 19/07/2023 14:58

Chiều ngày 18/7, Ban Thường vụ Hội nông dân huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Ngọc Chinh, PCT Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lưu Thị Huyền, PBT Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Giám đốc BHXH Huyện,các đồng chí Ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

    Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp HND huyện đã đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để chỉ đạo, điều hành hiệu quả, sát với thực tế ở cơ sở. Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục được 85 buổi cho 10.115 lượt cán bộ, hội viên nông dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng và phát triển. Hội đã chỉ đạo 21/21 cơ sở xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Hội cấp trên. Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện đã thành công tốt đẹp.
   Trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất  kinh  doanh  giỏi,  đoàn  kết  giúp  nhau  làm  giàu  và  giảm  nghèo bền vững” đã  thu hút  được  nhiều  lao  động,  giúp  nhiều  hộ  nông  dân  giảm  nghèo,  vươn   lên  làm  giàu chính đáng. Nhiều mô hình SXKD giỏi, giúp nhau giảm nghèo, giải quyết việc làm trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản các ngành nghề dịch vụ …  đã tạo động lực thúc đẩy các hoạt động về phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, làm giàu cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực vận động nông dân đóng góp tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, 6 tháng đầu năm tăng 277,5 triệu đồng, trong đó cấp huyện tăng 150 triệu, cấp xã tăng 127,5 triệu đồng, đến nay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đang quản lý trên 7 tỷ đồng cho 278 hội viên vay. Hoạt động phối hợp với các Ngân hàng được các cấp Hội quan tâm và triển khai có hiệu quả.  Dư nợ qua NHCSXH huyện với 81 tổ TK&VV, trên 110 tỷ đồng, với 2.989 hộ vay, dư nợ qua NHN0&PTNT trên 450 tỷ đồng, 79 tổ liên kết (tăng 02 tổ ở Hội Nông dân xã Gia Trấn và Gia Phương), với 2.524  thành viên vay. Tiếp tục ký quy chế phối hợp với BHXH huyện, Trung tâm DN&HTND tỉnh, tuyên truyền vận động các xã, thị trấn làm đại lý thu BHYT và tuyên truyền hội viên nông dân tham gia BHYT, BHXH, 6 tháng đầu năm có trên 1.000 hội viên tham gia mua BHYT và BHXH tự đóng.
   Bên cạnh đó, Hội đã chỉ đạo Hội cơ sở phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về phát triển kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới, lớp tập huấn về liên kết chuỗi giá trị, xây dựng mô hình chuỗi giá trị nông sản an toàn.Hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở trong việc đăng ký phần việc cụ thể trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, hoàn thiện hồ sơ chứng minh tiêu chí và chỉnh trang khuôn viên các hộ gia đình, cải tạo cảnh quan môi trường thôn, xóm đảm  bảo “sáng  -  xanh -  sạch  - đẹp”  theo quy định.
  Trong 6 tháng đã kiểm tra việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND; việc thực hiện chương trình phối hợp với BHXH; Ngân hàng CSXH; NHN0&PTNT, tăng cường các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn tại các xã Gia Tân, Gia Lập, Gia Vân, TT Me, cấp cơ sở kiểm tra được 25 cuộc, tổ chức 01 cuộc đối thoại về BHXH, BHYT tại xã Gia Sinh. Chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức được 01 giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay quỹ HTND tại xã Gia Trấn, tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo luật BHXH (sửa đổi); Dự kiến trong tháng 8 tổ chức 01 cuộc giám sát tại UBND xã Gia Phong và HTX nông nghiệp Ngọc Động, HTX NN Lỗi Sơn xã Gia Phong về việc cấp phát vật tư nông nghiệp năm 2022. Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân tỉnh tổ chức gắn biển điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilong và đồ nhựa dùng 1 lần tại cửa hàng NSAT Linh Food ở Phố Mới- Thị trấn Me, hỗ trợ cửa hàng 05 triệu đồng. Các cấp hội xây dựng được 38 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực và “Công trình chào mừng ĐH Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028”, tổng số tiền cán bộ, hội viên nông dân đóng góp 308.300.000đ (trong đó cấp huyện 21.000.000đ, cấp cơ sở 287.300.000đ).
   Phương hướng 6 tháng cuối năm 2023, Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ… Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các phòng, ban của huyện để thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân.
 Tại hội nghị,các đại biểu tập trung phản biện dự thảo luật BHXH sửa đổi năm 2023 tập trung vào các Điều 31: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện (điểm h, I khoản 1); Điều 37: Căn cứ đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; Điều 44: Xử lý vi phạm trốn đóng BHXH; Điều 71: Giảm điều kiện số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm; Điều 75: Quy định về trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu; Điều 77: Điều kiện hưởng BHXH 1 lần….
    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Chinh, PCT Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Hội Nông dân huyện trong 6 tháng đầu năm vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và Điều lệ, Nghị quyết của Hội. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, tổ Hội theo hình thức chi, tổ Hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ… Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Đinh Thị Thu Hiền
PCT Hội  Nông dân huyện Gia Viễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bài viết mới hơn

Bài viết cũ hơn

 

LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

THƯ VIỆN ẢNH

THỜI TIẾT NINH BÌNH

HÔM NAY NGÀY MAI
oC - oC oC - oC
Độ ẩm:  Độ ẩm: 
Nguồn: TTKTTVTW

THỐNG KÊ TRUY NHẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 236

Máy chủ tìm kiếm : 8

Khách viếng thăm : 228


Hôm nayHôm nay : 38910

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1674151

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 32033799