Banner2021
20:53 EDT Thứ bảy, 31/07/2021
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 05 02/10/2017 đề cương tuyên truyền 1    1
2 CV số 1239 31/07/2021 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
1    1
3 HD số 37/HNDT 31/07/2021 Hướng dẫn 1    1
4 Số 149 - KH/HNDT 31/07/2021 dân vận khéo 1    1
5 10 31/07/2021 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016 1    1
6 . 31/07/2021 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế 1    1
7 002 31/07/2021 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén) 1    1
8 002 31/07/2021 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND 1    1
9 004 31/07/2021 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019 1    1
10 011 31/07/2021 Chủ đề sinh hoạt chi hội quý II - năm 2021 1    1