Banner2021
13:25 +07 Thứ năm, 25/07/2024
Rss

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản » Văn bản hành chính

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Xem|Tải VB
1 010 17/01/2019 Hướng dẫn tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019   
2 05 03/10/2017 đề cương tuyên truyền   
3 Số 1816 - QĐ/HNDTW 01/07/2016 Quyết định về việc nâng mức cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân   
4 KH số 141 - KH/HNDT 01/07/2016 Kế hoạch nông dân nói không với thực phẩm bẩn   
5 Số 27 - NQ/HNDTW 29/06/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khóa VI) về tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn   
6 Số 132 - KH/HNDTW 25/07/2024 Kế hoạch tổ chức hội thi "nông dân với công nghệ thông tin"   
7 00 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền 71 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2016)   
8 01 25/07/2024 Thể lệ cuộc thi nông dân với công nghệ thông tin năm 2016   
9 CV số 1239 25/07/2024 hướng dẫn thực hiện
Ngày Pháp luật năm 2016
  
10 Số 149 - KH/HNDT 25/07/2024 dân vận khéo   
11 10 25/07/2024 Tài liệu sinh hoạt chi hội quý IV/ 2016   
12 số 368 - CV/BTGTU 25/07/2024 ĐỀ cương tuyen truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh   
13 . 25/07/2024 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀNKết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế   
14 00 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền 25 năm tái lập tỉnh   
15 02 25/07/2024 Đơn xin thành lập tổ vay vốn   
16 01 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam   
17 001 25/07/2024 Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức   
18 002 25/07/2024 trong file đính kèm phía dưới có tất cả các văn bản liên quan đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. (sau khi tải về cần giải nén)   
19 01 25/07/2024 Thông báo thi tuyển Phó Giám đốc trung tâm DN&HTND tỉnh   
20 002 25/07/2024 Thông báo danh sách ứng viên đang ký dự thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm DN&HTND   
21 002 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt   
22 009 25/07/2024 Đề cương tuyên truyền Đại Hội Đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023   
23 011 25/07/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)   
24 012 25/07/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 65 Ngày Chiến thắng Điện biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)   
25 003 25/07/2024 Thể lệ cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với Ninh Bình - Ninh Bình làm theo lời Bác"   
26 004 25/07/2024 Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội Quý IV năm 2019   
27 005 25/07/2024 Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 -3/2/2019) và 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/2930 – 1/8/2019), trên mạng xã hội VCNET   
28 006 25/07/2024 TỜ TRÌNH Về nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp   
29 007 25/07/2024 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp   
30 008 25/07/2024 Dự thảo Luật được đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đăng ngày 13/12/2019   
31 010 25/07/2024 Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể   
32 42/NQ-CP 25/07/2024 Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ : Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19   
33 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg 25/07/2024 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19   
34 012 25/07/2024 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ IV - 2021 “VĂN MINH, TIẾT KIỆM TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI   
35 001-2022 25/07/2024 Chủ đề sinh hoạt quý 1 năm 2022   
36 013 25/07/2024 Chủ đề sinh hoạt Quý II - 2022   
37 06 25/07/2024 DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI   
38 10 25/07/2024 Thể lệ hội thi Nhà Nông đua tài 2024   
39 01 25/07/2024 CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHI HỘI QUÝ I - 2024
“XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
  
40 11 25/07/2024 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 63 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (21/4/1961 - 21/4/2024)