Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể

Chiều 24/1/2018, tại hội trường tầng 3, cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hồng Thái - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Phụ Nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đồng chí là trưởng các phòng ban chuyên môn 4 cơ quan liên ngành.
Quang cảnh hội nghị
          Năm 2017, là năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình phối hợp hành động giữa Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh giai đoạn 2017 - 2022. Sau 1 năm tổ chức triển khai, công tác phối hợp đã được các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. 4 ngành đã tích cực chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh và ngành dọc cấp trên đẩy mạnh việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, của ngành. Đa dạng các hình thức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương chính sách như Nghị Quyết 05 - NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị Quyết 37 - NQ/HĐND tỉnh; Luật Hợp tác xã 2012....đến  cán bộ, hội viên đặc biệt là các đối tượng đang xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Trong đó, các ngành đã tổ chức trên 4.730 buổi tập huấn bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề cho 273.219 lượt cán bộ, hội viên, các đồng chí là cán bộ của HTX, THT, tổ trưởng, kế toán... Hỗ trợ, cung ứng 5.207 tấn phân bón trả chậm cho hội viên trên toàn tỉnh; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút 39.880 lượt người tham dự, phát hành gần 10.000 cuốn bản tin, các đơn vị duy trì hiệu quả các trang thông tin điện tử với trên 1000 tin, bài viết được đăng tải. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng thành công 9 mô hình điểm  "Nói không với thực phẩm bẩn", 2 cửa hàng nông sản an toàn cung ứng bao tiêu các sản phẩm của một số Hợp Tác xã, THT trong tỉnh; Liên minh hợp tác xã hỗ trợ 9 HTX xây dựng nhãn mác thương hiệu, phối hợp với Sở Công thương tổ chức thành công hội nghị kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho 35 HTX, doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và 20 HTX, DN thuộc 11 tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Sông Hồng và khu vực phía Bắc tham gia.
       Cùng với đó, công tác tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và đề xuất những chính sách phát triển kinh tế tổ hợp tác, Hợp tác xã được các ngành quan tâm và triển khai có hiệu quả. Trong năm, các ngành đã phối hợp tập huấn kỹ thuật và tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 22 HTX, 130 THT, 32 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả như HTX sản xuất nấm và cây dược liệu Khánh Công, Dược liệu Yên Sơn, HTX Yên Từ (Yên Mô), HTX Khánh Cư (Yên Khánh)...
 

 
        Hội nghị đã phân tích, đánh giá, trao đổi rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế tập thể. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác; vận động hội viên, thành viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Duy trì và phát triển bền vững kinh tế hợp tác, HTX; tiếp tục đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả.
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Phó Ban KT-XH